Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij de Watergeuzen. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Hierbij zijn een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang.

Binnen de Watergeuzen volgt de leiding daarom trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting Nederland heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en besteedt aandacht aan sociale veiligheid, ook beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag. Ook bij de Watergeuzen wordt dit protocol gehanteerd.

Protocol grensoverschrijdend gedrag.
In het protocol staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken.

ProtocolGrensoverschrijdendGedrag

Tevens is er een Gedragscode voor de leiding

Gedragscode

Aanstellingsbeleid
De meeste leiding binnen onze groep komt vanuit de groep door doorstroming. dit betekend dat zij als jeugdlid bij ons zijn begonnen en zijn doorgegroeid als leiding. Uiteraard worden alle nieuwe leidinggevenden begeleid door een ervaren leiding. zij opereren namelijk als een team. Aan onze leiding wordt gevraagd om een VOG aan te vragen en om de door Scouting Nederland aangeboden trainingen te volgen.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden.

De vertrouwenspersoon kunt u bereiken door te mailen naar: vertrouwenspersoon@dewatergeuzen.nl