Om de zaken zo goed als mogelijk te kunnen regelen zijn bij de watergeuzen twee bestuurslagen.

Het stichtingbestuur
Dit bestuur regelt de financiële en officiële zaken zoals vergunningen, verzekeringen, en dergelijke.
Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Bestuursleden

Het Groepsbestuur
Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de groep.
Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Bestuursleden

De groepsraad
De groepsraad is het beslis orgaan van de groep. De groepsraad bestaat dan ook uit:

 • Groepbestuur leden
 • Leiding van de speltakken
 • Onderhoudsploeg
 • Een afgevaardigde van het stichtingsbestuur
 • Oudervertegenwoordigers