DeWatergeuzen is een verenging zonder winst kenmerk. Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door onbetaalde vrijwilligers.

Onze leden betalen contributie. Vanuit deze contributie worden spelmateriaal, locatie voorziening en onderhoud materiaal bekostigd.

Echter moet er meer gebeuren, zoals keuringen en onderhoud aan het wachtschip zodat het in de vaart kan blijven. Ook zullen de gebruilks materialen van de rest van de vloot van tijd tot tijd vervangen moeten worden.

Daarom is elke vorm van sponsoring van harte welkom. Heeft u ideeën voor sponsor mogelijkheden of weet u een bedrijf dat de vereniging wil sposoren, zoekt u dan alstublieft contact met ons via groepsbestuur@dewatergeuzen.nl of de contact pagina.