Bestuur

Om de zaken zo goed als mogelijk te kunnen regelen zijn bij de watergeuzen twee bestuurslagen.

 • Het stichtingsbestuur dat bestaat uit:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Bestuursleden

Dit regelt de financiële en officiële zaken zoals vergunningen, verzekeringen, en dergelijke

 • Groepsraad met daarin:
  • De Leiding
  • Onderhoudsploeg
  • Een afgevaardigde van het stichtingsbestuur
  • Oudervertegenwoordigers